Tłumacz przysięgły
języka niemieckiego w Krakowie

Rekomendacje

Klienci, dla których pracowałam lub pracuję:

 

 

Na życzenie prześlę pisemne rekomendacje.