Tłumacz przysięgły
języka niemieckiego w Krakowie

Zapiski tłumacza