Kontakt

tłumacz przysięgły niemieckiego monika rodkiewicz

TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KRAKOWIE

Auf Deutsch Usługi Lingwistyczne

Monika Rodkiewicz

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego w Krakowie

ul. Poznańska 8/1
30-012 Kraków

Telefon: 604 398 477
E-mail: mrodkiewicz@gmail.com

 

Polityka prywatności oraz informacja o ochronie danych osobowych

W związku z wejściem w życie, w dniu 25 maja 2018 r., rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony i przetwarzania danych osobowych (RODO), informuję, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Auf Deutsch Usługi Lingwistyczne Monika Rodkiewicz z siedzibą w Krakowie, ul. Poznańska 8/1, 30-012 Kraków. 

Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest wykonanie usługi tłumaczeniowej. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane na rzecz osób lub państw trzecich. 

Realizacja usługi tłumaczeniowej (przysięgłej, ustnej, pisemnej) wymaga podania imienia i nazwiska oraz danych niezbędnych do wystawienia faktury. Wszystkie podane przez Państwa dane (obowiązkowe i dobrowolne) objęte są klauzulą poufności. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych  przysługuje Panu/ Pani prawo:

  • dostępu do treści dotyczących własnych danych osobowych
  • sprostowania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych
  • przeniesienia danych osobowych
  • złożenia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych

Realizacja ww. praw następuje drogą mailową na adres: mrodkiewicz@gmail.com.

Back To Top